Get Adobe Flash player

"๖๐ ปี แห่งการจากไป บารมียังคงเกริกไกร จารึกไว้ให้สาธุชนคนรุ่นหลัง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุรพาจารย์ สายพระป่ากรรมฐาน"..บทเพลงที่ระลึก ครบรอบ ๖๐ ปี แห่งการมรณภาพ

  บทเพลง  ตามรอยธรรมหลวงปู่มั่น

 ********

  ๖๐  ปี  แห่งการจากไป  บารมียังคงเกริกไกร
จารึกไว้ ให้สาธุชนคนรุ่นหลัง
หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต บุรพาจารย์
สายพระป่ากรรมฐาน  ลูกหลานยังคงจดจำ
ด้วยปฏิบัติดีชอบ ประกอบด้วยคุณธรรม  นานัปการ
ที่กล่าวขานไม่รู้จบ  เวียนมาบรรจบ      ครบ  ๖๐  ปี

   หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต
มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ขอเชิดชูไว้  บุรพาจารย์
ทาน  ศีล  ภาวนา  คือสมาทานของการกระทำ  พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ
ให้ทุกคนน้อมนำและปฏิบัติ   ดีชอบอยู่ในกรอบพระพุทธศาสนา
เป็นเยี่ยงอย่างการปฏิบัติวิปัสสนา  กาย  ใจ วาจา
จะนำพา  ชาติ  ปวงประชา  ผาสุขรุ่งเรือง

...ซ้ำ...

  จะขอน้อมนำมาจดจำไว้  เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไป
ให้คนไทย  ได้ผาสุข...และรุ่งเรือง  ลูกหลานจะขอจดจำไว้อยู่ในใจ
ตามรอยธรรม บุรพาจารย์ไป  หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต

 

  บทเพลงชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชา แด่องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๖๐ ปี ของการมรณภาพ และวันถวายเพลิงศพขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  พ.ศ. ๒๕๕๒
บทเพลง ตามรอยธรรมหลวงปู่มั่น
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คลิกเม้าส์ขวามือแล้ว เลือก save target as...
เพื่อดาวน์โหลด

 

บุรพาจารย์ดอทคอม

อำนวยการผลิต

www.burapajan.com

 

 
 


Copyright © 2559. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 All Rights Reserved.